Este situat în centul satului Moftinu Mare lângă drumul județean care traversează localitatea, are o suprafată utilă de aproximativ 150 m2 și găzduiește un cabinet de medicină de familie.

Centrul Medical Moftinu Mare: comuna Moftin, sat Moftinu Mare nr. 396/A, județul Satu Mare

Telefon programări: Dr. Cristea Mirela - 0722/754390; Asist. med. Bîrlea Mărioara - 0751/292298

Personal medical: Dr. Cristea Mariana Mirela și Asist. med. Bîrlea Mărioara

Orar:

- program zilnic (Luni-Vineri) 8.00 - 13.00 cabinet, 13.00 - 15.00 teren;

Servicii medicale:

Servicii medicale oferite în cadrul asigurării (gratuit)
- servicii profilactice: examene de bilanț, supravegherea gravidei, servicii de planificare familială, imunizări, controale periodice pentru afecțiunile care necesită dispensare;
- servicii medicale curative: consultație în caz de boală sau accident, manevre de mică chirurgie și tratament injectabil, tratament medical și igienico-dietetic, recomandări de investigații paraclinice pentru stabilirea diganosticului, eliberare bilet de trimitere către alte specialități, luarea în evidență a gravidelor.

Servicii medicale plătite
- eliberarea de acte medicale (adeverință medicală, aviz epidemiologic, certificat medical, viză fișă conducere auto, viză fișă de angajare, viză carnet de control medical periodic, viză documente medicale plecare în străinătate, asigurări de viață, dovada de vaccinare, ancheta socială, recomandare etc.)
- consultații și tratamente oferite la cabinet altor persoane în afara listei proprii de asigurați, sau asiguraților la cerere, cu excepția urgențelor;
- deplasări la domiciliu la solicitare, pentru asigurați și alte persoane în afara centrului de permanență;
- tratamente injectabile neindicate de medicul de familie sau nesolicitate prin scrisoare medicală;
- efectuarea glicemiei la solicitarea pacientului;
- efectuarea sumarului de urină la solicitarea pacientului;
- spălătură auriculară la solicitarea pacientului;
- tratamentul plăgilor chirurgicale (pansament, scoatere fire, etc) pentru neasigurați cu excepția urgențelor.

Trimiteți un email!

"Parteneriat pentru un viitor mai bun"

Proiectul ROHU-392 "Răspuns integrat pentru asistență medicală în regiunea transfrontalieră" este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria www.interreg-rohu.eu. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.