DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA MEDICUL DE FAMILIE

Medicina de familie este specialitatea medicală care asigură asistența medicală primară și continuă contribuind, prin acțiuni preventive, educaționale, terapeutice și de recuperare, la promovarea stării de sănătate a individului, a familiei și a colectivității, fără a se limita la un anumit tip de boli.

Medicul de familie este prima persoană la care trebuie sa ajungeți pentru a beneficia de asistență medicală.

În funcție de situație, medicul de familie poate recomanda efectuarea unor investigații paraclinice (analize de laborator, imagistică medicală), poate acorda o trimitere către un medic specialist pentru investigații sau, direct, pentru internarea în spital.

Informații de interes public

Acte necesare pentru înscrierea la medicul de familie:

 • Carte de Identitate / Buletin de Identitate

 • Cerere tip (se completează la cabinet)

 • Dovada că pacientul este asigurat (dacă este cazul).

În cazul înscrierii inițiale la un medic de familie, trebuie depusă o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu este înscris la alt medic de familie.

Acte necesare pentru nou-născuti, sugari, copii mici și prescolari :

 • certificat de naștere

 • acte de identitate părinte / reprezentant legal

 • cerere semnată de părinte / reprezentant legal

Pentru co-asigurați (soț / soție - care nu au un loc de muncă), actele necesare înscrierii sunt următoarele:

 • dovada de plătitor de contribuție C.A.S. a asiguratului (dacă este cazul)

 • copie după Carte de Identitate / Buletin de Identitate, respectiv după permisul de ședere pentru cetățenii străini care lucrează în România

 • copie după certificatul de căsătorie

 • declarație pe propria răspundere că persoana coasigurată nu este înscrisă la alt medic de familie

Schimbarea medicului de familie se poate face doar după cel puțin 6 luni de la ultima înscriere.
Pentru schimbarea medicului de familie, va trebui să obțineti acceptul noului medic la care vă veți prezenta cu actele necesare înscrierii. De asemenea, va trebui să-i comunicați acestuia numele fostului medic la care ați fost înscris. Noul medic va trebui să transmită casei de asigurari și fostului medic faptul că v-a preluat în evidența sa.

Niciun asigurat nu are voie să figureze pe listele a doi sau mai mulți medici de familie. În caz contrar, potrivit legii, pierde toate drepturile pe care i le oferă asigurarea de sănătate a C.N.A.S.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR la cabinetul de ecografie

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist;

 • Cardul de asigurat, adeverință înlocuitoare card (este obligatorie cunoașterea PIN-ului);

 • Buletin de identitate sau carte de identitate (original și copie);

 • Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR la cabinetul de STOMATOLOGIE

 • Cardul de asigurat, adeverință înlocuitoare card (este obligatorie cunoașterea PIN-ului);

 • Buletin de identitate sau carte de identitate (original și copie);

 • Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani).

PACHET SERVICII MEDICINA DENTARA SI CONDITII ACORDARE

"Parteneriat pentru un viitor mai bun"

Proiectul ROHU-392 "Răspuns integrat pentru asistență medicală în regiunea transfrontalieră" este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria www.interreg-rohu.eu. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.