Obligaţiile pacienţilor care beneficiază de servicii medicale

1. Obligații generale

    • Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale unității sanitare.
    • Să nu producă zgomote puternice, de orice natură şi să nu iniţieze acţiuni care pot produce disconfort celorlalți pacienţi sau persoanelor din jur.
    • Să întreţină un climat de linişte şi confort în unitatea sanitară.
    • Să menţină ordinea şi curăţenia în toate spațiile unității sanitare.
    • Să aibă un comportament etic şi o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
    • Să nu distrugă sau să murdărească mobilierul, pereţii, instalaţiile sanitare sau alte obiecte din dotarea clinicii. În caz contrar, aceștia vor suporta contravaloarea eventualelor defecțiuni.
    • Să respecte regulile care se aplică în unitatea sanitară, inclusiv circuitele funcționale afișate.
    • Să nu fumeze în incinta unității sanitare, să nu consume sau să introducă în unitatea sanitară băuturi alcoolice ori substanţe periculoase sau interzise de lege.
    • Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale de valoare pe care le introduc în unitatea sanitară, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea.
    • Să respecte regulile privind utilizarea aparaturii audio-vizuale în unitatea sanitară.
 
2. Obligații cu specific medical

    • Să-i respecte pe ceilalţi pacienţi şi drepturile lor.
    • Să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului şi ale personalului medico-sanitar.
    • Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.
    • Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
    • Sa coopereze în permanenţă cu medicul privind starea sănătăţii.
    • Să ofere personalului medical toate informaţiile relevante pe care le deţin despre starea de sănătate proprie, precum şi informaţiile de orice altă natură (apartenenţa religioasă, valori şi cutume culturale, etnice etc.) care pot afecta sau influenţa îngrijirea medicală şi serviciile conexe furnizate de către personalul medical.
    • Să ofere informaţii exacte şi complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile personale şi de sănătate, inclusiv regimuri alimentare şi stil de viaţă.
    • Să solicite personalului medical informaţii detaliate cu privire la starea individuală de sănătate, investigaţiile şi analizele realizate, diagnosticul stabilit şi tratamentul propus, înainte de a îşi da consimţământul faţă de orice procedură şi act medical pe care îl acceptă. Pacienţii au dreptul şi libertatea de a cere oricât de multe informaţii cu privire la situaţia medicală în care se află.
    • Să informeze personalul medical şi să solicite sprijin pentru orice nelămuriri şi întrebări cu privire la documentele medicale.
    • Să ia în calcul faptul că poate exista un motiv obiectiv pentru care un serviciu nu este disponibil la un anumit moment şi într-o anumită formă.
    • Să se prezinte la consultaţii la ora stabilită conform programării sau să anunţe medicul cu cel puţin 24 de ore înainte de aceasta, în cazul în care programarea trebuie anulată sau modificată.
    • Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.
    • Să achite contravaloarea serviciilor medicale în cazul în care pacientul nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate sau în cazul în care beneficiază de un serviciu medical care nu este contractat cu CAS Satu Mare.

"Parteneriat pentru un viitor mai bun"

Proiectul ROHU-392 "Răspuns integrat pentru asistență medicală în regiunea transfrontalieră" este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria www.interreg-rohu.eu. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.